Opnij Nieuws

Opnij-Advisering Dokkum nu als Jobcoach!
Opnij advisering via jobcoaching Nederland vanaf maandag 11 april erkende jobcoaching uit mag voeren?
Opnij helpt via jobcoaching Nederland mensen met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en het behouden van een baan door het bieden van jobcoaching (coaching on the job).

Jobcoaching houdt concreet in dat je ondersteuning krijgt bij het vinden van en baan en tijdens het werken te kijken waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. Op die manier kan je werkgever maar ook jij en je ouders ondersteuning krijgen waar het nodig is.

Alberta gaat zich er dus,samen met jou ,voor inzetten van je baan een succes te maken!

Misvattingen over payrolling
Over payrolling bestaan nog veel vooroordelen en misvattingen, bijvoorbeeld: “Payroll is een juridische constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen.” Of wat dacht u van deze: “Payrollmedewerkers hebben geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.” Rondom het fenomeen payrollen bestaan meer dan genoeg misverstanden. Opnij advisering maakt korte metten met de misvattingen over payrolling.

Misverstand 1
Payroll is een juridische constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen.
Hoe zit het dan wel? Payrollkrachten hebben een contract waarin hun rechten zijn vastgelegd. Opnij draagt alle vereiste premies en werkgeverslasten af. Hier worden wij streng op gecontroleerd. Daarom zijn wij NEN4400-1 gecertificeerd en geregistreerd bij de SNA. En omdat we tevens lid zijn van de Algemene Bond voor Uitzendkrachten (ABU), zijn wij ook gebonden aan alle regels van de ABU. Bovendien kunnen inleners bij Opnij gebruik maken van een G-rekening en verstrekt de Belastingdienst iedere maand een Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid waarin staat dat alle loonbelastingen en premies zijn afgedragen aan de fiscus.

Misverstand 2
Payroll is een juridische constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen.
Hoe zit het dan wel? Payroll-krachten hebben een contract waarin hun rechten zijn vastgelegd. Opnij draagt alle vereiste premies en werkgeverslasten af. Hier worden wij streng op gecontroleerd. Daarom zijn wij NEN4400-1 gecertificeerd en geregistreerd bij de SNA. En omdat we tevens lid zijn van de Algemene Bond voor Uitzendkrachten (ABU), zijn wij ook gebonden aan alle regels van de ABU. Bovendien kunnen inleners bij Opnij gebruik maken van een G-rekening en verstrekt de Belastingdienst iedere maand een Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid waarin staat dat alle loonbelastingen en premies zijn afgedragen aan de fiscus.Direct contact met:
Alberta de Vries
Bel naar: 06 - 27 355 776